Student Hanzehogeschool Groningen
Hanze Instituut voor Sportstudies
Major: Sport, Gezondheid & Management (2013 – 2017)
– Uitstroomprofiel: Beleid van Sport, Gezondheid en Bewegen / Training & Coaching
– Plus programma: Outdoor & Adventure (2014 – 2017)

Vrije profilering
– Cursus Coaching; SISP (2014)
– Cursus Social Media; MyCommunication (2014)
– Cursus Duiken; PADI (2014)
– Cursus Sportmassage; SISP (2015)

Honours Talentprogramma
Honours Communitylijn
– Honours Ambassadeur (2014/’15)
– Honours Coach Assistent (2015)
– Hanze Honours College; communicatiemedewerker (2014/’15)
– Werkveldadviescommissie
– Student- Docentraad
– Ronde tafelgesprekken
– Lets Gro; panellid (2014)
– SharKfest; brainstormleider (2015)
Project- & Onderzoekslijn:
– Pilot Brede vakdocenten Groningen; assistentschap (2013/’14)
– Aanvraag Sportimpuls 2014 ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’; aanvrager (2013/’14)
– Interdisciplinaire cursusontwikkeling ‘Samenleving 2.0’; mede ontwikkelaar (2013/’14)
– Samenleving 2.0 promotieonderzoek; onderzoeksassistentschap (2014/’15)
Interdisciplinaire lijn:
– Krachtwijk Vinkhuizen (2013/’14)
– Team Performance Monitor (2014/’15)
– Honours Design Challange (2014/’15)
– Creativity and Entrepeneurship (2014/’15)

Extracurricular
– MeSaCoSa Studiecommissie: bijles verzorgen (2014/’15)
– Internationale Sport Ontwikkelings Projecten; bestuurslid(2014/’15)
– International Student Board Sport studies; bestuurslid (2014/’15)
– Opleidingscommissie Instituut voor Sportstudies(2014/’15)
– JOGG team Aa en Hunze; stage (2014/’15)
– Stichting Radius; stage (2015)
– RunForestRun Trailrun; route co√∂rdinator (2014/’15)
– Hanze Honours College; communicatiemedewerker (2014/’15)
– LijstSTERK Hogeschool Medezeggenschapsraad; steunfractie (2014/’15)
– LijstSTERK Hogeschool Medezeggenschapsraad;¬†fractielid (2015/’16)
– Talentweb Groningen (Groningen Talent Group) (2014/’15)